Stichting Tranz

ANBI

ANBI gegevens

Statutaire naam | Stichting Tranz

RSIN | 812345824

Adres | Stuurmankade 14

Telefoon | 0641309852

E-mailadres | info@stichtingtranz.nl

Website | www.stichtingtranz.nl

KVK | 18070098

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel dans te bevorderen als communicatiemiddel, het voor zo breed mogelijk publiek bereikbaar maken van dans, alsmede dans een meer centrale plaats te geven in het alledaagse leven, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het geven van workshops, het geven van uitvoeringen in de educatieve sfeer onder meer op scholen/ onderwijsinstellingen, het opzetten, organiseren, en uitvoeren van producties en de ondersteuning van dansmakers, danskunstenaars, onder meer in financiële zin.

 

Beleidsplan op hoofdlijnen

Tranz maakt voorstellingen die dichtbij de belevingswereld van het jonge publiek liggen. We maken verhalende voorstellingen die toegankelijk en begrijpelijk zijn voor ons publiek. De jongeren herkennen zich vaak in de personages en/of verhaallijn. Door middel van die herkenning proberen wij hen mee te nemen en tegelijkertijd uit te dagen ook op een andere manier naar de betreffende thematiek te kijken. Uit de nagesprekken die we voeren blijkt dat het publiek geprikkeld wordt hun eigen verhaal, ervaring en kijk op de thematiek met ons te delen en samen na te denken over hoe je er ook op een manier naar kunt kijken.

Ook in de vorm van onze voorstellingen maken we gebruik van die herkenning: we wisselen muziek- en dansstijlen, die vaak bekender zijn onder jongeren, af met met muziek en dans die zij vaak niet (her)kennen. Onze ervaring leert dat zij hierdoor nieuwsgierig worden naar het onbekende en we krijgen daarom na afloop veel vragen over dans. Hierdoor raken we niet alleen in gesprek over het onderwerp van onze voorstellingen, maar ook over dans in het algemeen. Voor het grootste gedeelte van het publiek dat wij bereiken is het de eerste keer dat zij een dansvoorstelling zien. Vandaar dat het voor ons extra belangrijk is hen mee te krijgen in onze verhalen en hun geprikkeld te krijgen en houden om in het vervolg (hopelijk) vaker naar dans(theater) te gaan.

Een belangrijke doelstelling van de stichting is om dans onder de aandacht te brengen bij iedereen. Het aanbod van dansvoorstellingen in kleinere steden en dorpen is zeer beperkt. Daarom spelen wij juist ook daar. Het is één van de redenen waarom we samenwerken met impresariaat Uit De Kunst. Zij focussen zich met name op cultuur-en cultuureducatieorganisaties op plekken buiten de randstad.

 

Bestuurders

Penningmeester Joost Engelberts

 

Dagelijkste leiding

De dagelijkse leiding is in handen van Céline Procureur en Rebecca Smaak. Beiden zijn zelfstandig ondernemer en krijgen een marktconforme vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Documenten

Jaarrekening 2022

 

Financiele verantwoording

De stichting is opgericht op 6 maart 2003. De inkomsten worden verkregen uit sponsoring, subsidie, fondsen en verkopen.

© 2024 Stichting Tranz

Thema door Anders Norén